ENG ENG

Contact

Contact

GAS-TRADING S.A.

ul. Rozana 8 lok. 17

02-548 Warszawa


 

phone: +48 22 845 62 10

fax: +48 22 845 62 08

info: biuro@gtsa.pl

Company’s information:

GAS-TRADING S.A.

ul. Rozana 8 lok. 17

02-548 Warszawa

Phone.: +48 22 845-62-10;  Fax.: +48 22 845 62 08

e-mail: biuro@gtsa.pl

NIP: 526-015-14-48,  REGON: 010609845

BANK ACCOUNT: Bank PEKAO SA XVI O/Warszawa, Nr: 48 1240 2135 1111 0000 3870 6523

NR KRS: 0000039178, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

Share capital (paid up in full): 2 975 000,00 zł